Tily De Ben

Tily De Ben

Haasdonk, 15 maart 1933 — Haasdonk, 5 november 2022

weduwe van de heer Hugo De Ridder

We nemen afscheid van Tily op zaterdag 12 november 2022 om 11.00 uur
in de parochiekerk Sint-Jacobus de Meerdere, Pastoor Verwilghenplein te Haasdonk.

U kan Tily een laatste groet brengen in het rouwcentrum Van Raemdonck,
Bergstraat 23/1 te Haasdonk, op woensdagavond
in het bijzijn van de familie tussen 19.00 en 19.30 uur.