Renilde Van Overtveldt

Renilde Van Overtveldt

Haasdonk, 9 oktober 1944 — Beveren, 10 september 2021

weduwe van de heer Jozef Van Raemdonck

We nemen afscheid van Renilde op donderdag 16 september 2021 om 11.15 uur
in de parochiekerk Sint-Jacobus de Meerdere, Pastoor Verwilghenplein te Haasdonk.