Met onze aula in Beveren bieden wij een ruimte aan waar de families, intiem of delend met andere aanwezigen, afscheid kunnen nemen van hun dierbare, ongeacht de levensovertuiging. In samenspraak met de familie kan de aula gebruikt worden voor het projecteren van foto’s en powerpoint voorstellingen. We beschikken eveneens over de nodige apparatuur om de rouwdienst op te nemen of om muzikanten te verwelkomen voor live muziek zoals klassieke muziek of andere genres.


Uitvaartzorg Van Raemdonck staat u bij in de tal van beslissingen die moeten genomen worden bij een overlijden. Samen met de familie van de overledene overlopen we de opties van kerkelijke uitvaart, een gebedsdienst, een burgerlijke dienst of een uitvaart geheel in eigen stijl. Alle wensen inzake rouwbrieven, teksten, rouwartikelen, wijze van begraving etc. nemen we in beschouwing en geven op deze manier de uitvaart een uniek en persoonlijk karakter. Ook bij de administratieve afhandeling zoals: aangifte doen bij de burgerlijke stand en deblokkering van de bankrekeningen staan we ten dienste van de familie. Ons streven is zo goed mogelijk te helpen in de verwerking van het verlies en nog zo vele taken meer...